Er du et familiekontor eller en institusjon og vil bli en direkte kunde? Kontakt oss på, info @ esportfonden.se


Ledelse

Fonden investerer hovedsakelig i selskaper innen eSports, spillutviklere og underleverandører til disse selskapene. Antall beholdninger i fonden utgjør maksimalt 30 selskaper. Fonden aktivt forvaltet i et langsiktig perspektiv.


Informasjon om risiko

Et sted i fonddu er forbundet med risiko. FondenHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene dine kan både øke og redusere verdien, og det er ikke sikkert du vil få tilbake all den investerte kapitalen. Du er fullt ansvarlig for investeringsbeslutningene dine og bør alltid ta detaljert informasjon før du tar en beslutning.  Fondforskrifter, informasjonsbrosjyre, faktaark (KIID) og annen informasjon finner du på www.aifmgroup.com/legal

Hvem klarer eSports Fund?

Magnus Nicklasson har mange års erfaring innen ledelse. Magnus overtok hovedansvaret for ledelsen av eSports Fund august 2021 etter å ha vært stedfortreder förvaltare av fonden sendan start i oktober 2020. Videre har Magnus lykkes med å forvalte Augmented Reality Fund siden oppstarten i september 2018. Erfaringen i finansnæringen er bred og han har bl.a. jobbet i Danske Bank med investeringsprosesser i aksjer, derivater, obligasjoner og alternative investeringer. Magnus har en Master in Laws (LL .M) og har også studert statsvitenskap og psykologi ved Lunds universitet. Magnus har erfaring med forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter i forbindelse med investeringer, due diligence og prosesser i private equity. Magnus har også erfaring og kunnskap om investeringer i unoterte selskaper. Som et ledd i å utdype investeringskunnskapen, har Magnus en CAIA -grad, Chartered Alternative Investment Analyst (www.caia.org).

Fondfaktum

Faktaark (KIID)

Informasjonsbrosjyre

Månedlig nyhetsbrev

Produktbrosjyre

Faktaark (norsk KIID)

Förvaltare: Magnus Nicklasson

Startdato: 2020-10-16

Fondstrategi: Fonden investerer hovedsakelig i selskaper innen eSports, spillutviklere og underleverandører til disse selskapene. Antall beholdninger i fonden utgjør omtrent 25 - 30 selskaper. Fonden ledes aktivt i et langsiktig perspektiv.

Handel: Daglig

Valuta: SEK

Forvaltningshonorar: 1,75%

Ytelsesbasert avgift: 20% på rollover sammenlignet med Dow Jones globale indeks . Aksjekursen må overstige det såkalte High Watermark før gebyr belastes.

Tilstand og samsvar: AIFM Capital

ER I eSports fund: SE0014957858

Risikonivå: 6 av 7

Kunder og partnere

Ansvarlig fondbolag  AIFM – Capital.