Er du et familiekontor eller en institusjon og vil bli en direkte kunde? Kontakt oss på, info @ esportfonden.se


Ledelse

Fonden investerer hovedsakelig i selskaper innen eSports, spillutviklere og underleverandører til disse selskapene. Antall beholdninger i fonden utgjør maksimalt 30 selskaper. Fonden aktivt forvaltet i et langsiktig perspektiv.


Stefan Westin

Förvaltare

Magnus Nicklasson

Assistent förvaltare

Informasjon om risiko

Et sted i fonddu er forbundet med risiko. FondenHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene dine kan både øke og redusere verdien, og det er ikke sikkert du vil få tilbake all den investerte kapitalen. Du er fullt ansvarlig for investeringsbeslutningene dine og bør alltid ta detaljert informasjon før du tar en beslutning.  Fondforskrifter, informasjonsbrosjyre, faktaark (KIID) og annen informasjon finner du på www.aifmgroup.com/legal

Fondfakta

Faktaark (KIID)

Informasjonsbrosjyre

Månedlig nyhetsbrev

Produktbrosjyre

Faktaark (norsk KIID)

Förvaltare: Stefan Westin

Startdato: 2020-10-16

Fondstrategi: Fonden investerer hovedsakelig i selskaper innen eSports, spillutviklere og underleverandører til disse selskapene. Antall beholdninger i fonden utgjør omtrent 25 - 30 selskaper. Fonden ledes aktivt i et langsiktig perspektiv.

Handel: Daglig

Valuta: SEK

Forvaltningshonorar: 1,75%

Ytelsesbasert avgift: 20% på rollover sammenlignet med Dow Jones globale indeks . Aksjekursen må overstige det såkalte High Watermark før gebyr belastes.

Tilstand og samsvar: AIFM Capital

ISIN eSports-fond: SE0014957858

Risikonivå: 6 av 7

Kunder og partnere

Ansvarlig fondselskap AIFM- Capital.