Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund? kontakta oss på, info@esportfonden.se


Förvaltning

Fonden placerar huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden uppgår till maximalt 30 bolag. Fonden förvaltas aktivt i ett långsiktigt perspektiv.


Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut.  Fondbestämmelser, Informationsbroschyr, Faktablad (KIID) och övriga upplysningar finns på www.aifmgroup.com/legal

Vem förvaltar eSports Fund?

Magnus Nicklasson har en mångårig erfarenhet inom förvaltning. Magnus tog över huvudansvaret för förvaltningen av eSports Fund i augusti 2021 efter att ha varit ställföreträdande förvaltare för fonden sedan start i oktober 2020. Vidare har Magnus framgångsrikt förvaltat Augmented Reality Fund sen dess start i september 2018. Erfarenheterna inom finansbranschen är bred och han har bl.a. arbetat på Danske Bank med investeringsprocesser inom aktier, derivat, obligationer och alternativa investeringar. Magnus har en Master in Laws (LL .M) och har även studerat statsvetenskap och psykologi på Lunds universitet. Magnus har erfarenhet av förhandlingar och upprättandet av kontrakt i samband medinvesterings-, due diligence- och private equity–processer. Magnus besitter även erfarenhet av och kunskap i investeringar i onoterade bolag. Som ett led i att fördjupa sina kunskaper inom investeringar har Magnus en CAIA examen, Chartered AlternativeInvestment Analyst (www.caia.org).

Fondfakta

Faktablad (KIID)

Informationsbroschyr

Månadsbrev

Faktaark (norsk KIID)

Förvaltare: Magnus Nicklasson

Startdatum: 2020-10-16

Fondstrategi: Fonden placerar huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden uppgår till cirka 25 – 30 bolag. Fonden är aktivt förvaltad i ett långsiktigt perspektiv.

Handel: Daglig

Valuta: SEK

Förvaltningsavgift: 1,90 %

Tillstånd & regelefterlevnad: AIFM Capital

ISIN eSports fund: SE0014957858

Risknivå: 6 av 7

Clients & Partners

Ansvarigt fondbolag  AIFM – Capital.