Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund? kontakta oss på, info@esportfonden.se


Förvaltning

Fonden placerar huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden uppgår till maximalt 30 bolag. Fonden förvaltas aktivt i ett långsiktigt perspektiv.


Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut.  Fondbestämmelser, Informationsbroschyr, Faktablad (KIID) och övriga upplysningar finns på www.aifmgroup.com/legal

Fondfakta

Faktablad (KIID)

Informationsbroschyr

Månadsbrev

Produktbroschyr

Faktaark (norsk KIID)

Förvaltare: Magnus Nicklasson

Startdatum: 2020-10-16

Fondstrategi: Fonden placerar huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden uppgår till cirka 25 – 30 bolag. Fonden är aktivt förvaltad i ett långsiktigt perspektiv.

Handel: Daglig

Valuta: SEK

Förvaltningsavgift: 1,75 %

Prestationsbaserad avgift: 20 % på överkastning jämfört med Dow Jones Global Index . Andelskursen måste överstiga det s.k. High Watermark innan eventuell avgift tas ut.

Tillstånd & regelefterlevnad: AIFM Capital

ISIN eSports fund: SE0014957858

Risknivå: 6 av 7

Clients & Partners

Ansvarigt fondbolag AIFM- Capital.