investeringsprocess

Screening bland 150-200 bolag på den globala marknaden.

Investeringsfilosofi

Baseras på analys och tillhörighet inom temat.

Portföljkonstruktion

Övertygelse om bolagens tillväxtmöjligheter.

Stefan Westin förvaltare på eSports fund

"Marknaden för eSport har haft en stadig tillväxt under de senaste tio åren och vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta under många år framöver"

Stefan Westin har förvaltat eSport sen februari 2019 med en 1-årig avkastning på över 50% fram till den sista september 2020. Fonden som Stefan förvaltade -Plain Capital ArdenX - var en global blandfond med huvudsaklig fokus på eSport. Den nya fonden – eSports Fund – har en investeringsinriktning som är en fortsättning av det som Stefan förvaltade i ArdenX. eSports Fund är är en tematisk och global aktiefond. Stefan kommer uteslutande investera i bolag som drar nytta av den starka trenden inom eSport-industrin, såsom eSportarrangörer, spelutvecklare och underleverantörer inom ovannämnda sektorer. Stefan Westin är ansvarig förvaltare och Magnus Nicklasson är ställföreträdande. Ansvarigt fondbolag är aifm-capital.

News!

Snart större än Super-Bowl !

VM i Fortnite lockar över 40 miljoner spelare att kvala till den prestigetunga finalen i New York.

Det är nog endast VM-finalen i fotboll och amerikanska Super Bowl som lockar fler åskådare än t.ex finalen i League of Legends.